Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Duyurusu


Kayıt Yenileme İşlemleri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri dışında 04 Şubat 2019 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayacak (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri için 06 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 09.00’da başlayacak) ve 08 Şubat 2019 Cuma günü saat 17.00’de sona erecektir. Kayıt Yenileme İşlemleri derssecme.bilecik.edu.tr adresinden yapılacaktır. Ders seçme ile ilgili ayrıntılara ekli dosyadan ulaşabilirsiniz. Dikkat edilecek bazı hususlar özet olarak aşağıda belirtilmiştir.

Ders seçme işlemini yaptıktan sonra kaydet butonuna basıldığında dersler danışmanın onayına düşer. 04-08 Şubat 2019 tarihleri arasında ders seçme işlemi yapıldıktan sonra; ücret yatırması gerekenler ekranın sağ üst köşesinde belirtilen “Harç tutar” kısmındaki katkı payı veya öğrenim ücreti tutarını yatıracaklardır. 04-08 Şubat 2019 tarihleri arasında ders seçen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için 12 Şubat 2019 tarihine kadar danışman onayını danışmanın yanına şahsen gelerek yaptırmaları gerekmektedir. Aksi halde ilgili dönemde kayıt yeniletmemiş ve ders seçmemiş sayılacaklardır.

İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık öğrencilerinin 04-08 Şubat 2019 tarihleri arasında boş kayıt yapması gerekmektedir.

Zorunlu Arapça Hazırlık öğrencilerinin 04-08 Şubat 2019 tarihleri arasında boş kayıt yapması gerekmektedir.

Ders seçen ve danışman onayı yaptıran öğrenciler 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında danışmanlarıyla birlikte ders ekle-sil yapabileceklerdir. Ayrıca Üniversitemizin “Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi” hükümlerine göre mazereti bulunan öğrenciler de aynı tarihlerde danışmanlarıyla birlikte ders seçme işlemi yapabileceklerdir. Bunun dışında 15 Şubat 2019 tarihinden sonra hiçbir şekilde ders seçme, silme, düzeltme vb. gibi işlemler yapılmayacaktır.

Erasmus, Farabi vb. gibi değişim programıyla giden öğrenciler belirtilen 04-08 Şubat 2019 tarihleri arasında boş kayıt yapacaklardır. İlgili öğrencilerin 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında danışman onaylarını danışmanlarına ulaşarak yaptırmaları gerekir.

Öğrencilerin dönemlik 30 AKTS ders seçmeleri ve mezuniyet için lisans öğrencilerinin en az 240 AKTS, ön lisans öğrencilerinin en az 120 AKTS ders seçmiş ve başarmış olmaları gerekmektedir. Ayrıca zorunlu derslerini, seçmeli ders gruplarında almaları gereken AKTS miktarı kadar dersleri almaları, başarmaları ve varsa zorunlu stajlarını yapmış olmaları gerekmektedir.