7143 Sayılı Af Kanunu Duyurusu


 • 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 7143 sayılı kanunla eklenen geçici 78 inci maddesi gereğince af kanunundan yararlanmak isteyen adayların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 18.09.2018 tarihi mesai bitimine kadar ilgili Fakülte Dekanlıklarına/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu/ Enstitü Müdürlüklülerine şahsen veya noter vekaleti yoluyla başvuru yapmaları gerekmektedir.

  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 7143 sayılı kanunla eklenen geçici 78 inci maddesinin tamamına ekteki dosyadan ulaşabilirsiniz.

  Kaydı Silinen/ Kayıt Sildiren Öğrencilerden İstenecek Belgeler:

  1. Kimlik Fotokopisi
  2. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
  3. Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf
  4. Lise Diplomasının Aslı
  5. DGS Öğrencileri İçin Lise ve Ön Lisans Diplomasının Aslı
  6. Enstitü Öğrencileri İçin Sadece Lisans/Yüksek Lisans Diplomasının Aslı
  7. Askerlik Durum Belgesi (Askerlik Şubesinden ya da e-devlet üzerinden)
  8. Başvuru Formu

  Üniversitemize Kayıt Hakkı Kazandığı Halde Hiç Kayıt Yaptırmayan Öğrencilerden İstenecek Belgeler:

  1. Kimlik Fotokopisi
  2. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
  3. Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf
  4. Lise Diplomasının Aslı
  5. DGS Öğrencileri İçin Lise ve Ön Lisans Diplomasının Aslı
  6. Enstitü Öğrencileri İçin Sadece Lisans/Yüksek Lisans Diplomasının Aslı
  7. Askerlik Durum Belgesi (Askerlik Şubesinden ya da e-devlet üzerinden)
  8. ÖSYM Sınav Sonuç Belgesinin Çıktısı
  9. Başvuru Formu

Ekli Dosyalar