Başka Üniversitelerde Yaz Öğretiminde Ders Almak İsteyen Öğrencilerimizin Dikkatine!


2017-2018 Eğitim Öğretim Dönemi Sonunda Başka Üniversitelerden Yaz Öğretiminde Ders Almak İsteyen Öğrencilerimiz, Almak İstedikleri Derslerin Ders İçerikleri ile Birlikte Aşağıdaki Formu Doldurarak Yüksekokulumuz Müdürlüğüne başvuru yapabilirler.

Ancak Sadece uygun bulunan başvurular yaz öğretimini başka üniversitelerde yapabilir.

YAZ OKULUNDA BAŞKA ÜNİVERSİTEDEN DERS ALMA TALEP FORMU

 

Üniversitemiz Yaz Okulu Yönetmeliği ilgili maddesi :

Üniversitenin yaz okulunda açılmayan veya kayıt yapılamayan bir ders daha önce en az bir kez alınıp devam koşulunun yerine getirilmiş olması şartıyla, kredi ve ders içeriğinin ilgili bölüm başkanlığınca/müdürlükçe uygun görülmesi halinde, başka bir üniversitenin yaz okulundan alınabilir. Ancak yaz okulu sonucunda mezun olma durumunda olan veya genel not ortalaması 3,00 ve üstünde olan öğrenciler üçüncü fıkradaki sınırları aşmamak kaydıyla daha önce hiç almadıkları dersleri başka bir üniversitenin yaz okulundan alabilirler. Diğer üniversite öğrencileri de Üniversitenin yaz okulundan faydalanabilir.