2017-2018 Eğitim Yılı Bahar Dönemi Tek Ders Sınavına Girecek Öğrencilerin Dikkatine(GÜNCEL)


Üniversitemiz 2017-2018 Eğitim Yılı Bahar Dönemi sonunda tek ders sınavına girmeye hak kazanan öğrencilerimiz;

21 Haziran 2018  Saat 14:00 de Perşembe Günü yapılacak olan Tek Ders Sınavına başvurmak isteyen öğrencilerimizin OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi)’ne eklenmiş olan “Tek Ders Sınavı Başvuru Formunu” düzenleyerek öğrenci işlerine teslim etmeleri gerekmektedir.


Tek ders yönetmeliği

(1) Güz yarıyılı, bahar yarıyılı veya açılması halinde yaz okulu sonunda, tüm derslerin devam şartını yerine getirdiği halde herhangi bir dönemde, staj dersi dışındaki FF veya YZ notu aldığı tek dersten veya staj dersi dışındaki bütün derslerden geçer not aldığı halde gerekli not ortalamasını sağlayamadığı için mezun olamayan öğrencilere, sadece bir dersten akademik takvimde belirlenen tarihlerde bir ek sınav hakkı tanınır. Ancak bu sınav sonucunda alacağı not ile genel not ortalamasını 2.00’a yükseltemeyecek öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz.
(2) Öğrencilerin yarıyıl içi sınav notu dikkate alınmadan, bu tek ders sınavının değerlendirilmesinde 49 ve altı FF olarak, 50 ve üstü ise 25’e bölünerek, 21 inci maddedeki en yakın katsayı karşılığında başarı notuna dönüştürülür.
(3) Durumları birinci fıkrada belirtilen esaslara uygun olan öğrenciler, akademik takvimde belirlenen tek ders sınav tarihinden en geç beş iş günü öncesine kadar öğrenim gördükleri birimlere yazılı olarak müracaat ederler. İlgili birim öğren cilerin durumunu inceledikten sonra hangi derse tek ders sınav hakkı tanındığını, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bildirir. Bu maddede öngörülen ek sınav hakkı bir öğrenciye bir kez tanınır ve başvurduğu halde sınava girmeyen öğrenciler bu haktan bir daha yararlanamazlar