Diploması Gelen Öğrenciler (GÜNCEL)


2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güzü Yarıyı Sonunda Mezun olup diplomaları hazırlanan öğrencilerin bilgileri ekli listelerde belirtilmiştir.

Öğrencilerimiz diploma almaya şahsen veya noterden vekalet verecekleri kişi tarafından öğrenci KİMLİK KARTLARIYLA, eğer kimlik kartlarını kaybettilerse GAZETE ilanıyla almaya gelmeleri gerekmektedir.

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Sonunda Mezun Olup Diploması Hazırlanan Öğrenciler