Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü, öğrenci ve personelimizin beden ve ruh sağlığının korunması, toplum sağlığını etkileyen faktörlere karşı bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve farkındalık kazanmasına  yönelik faaliyetleri sürdürmek ve öğrenci ve personelimizin sağlık ve sosyal hizmetlerden etkin biçimde faydalanmalarını sağlamak amacıyla hizmet vermektedir.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü hizmetleri kapsamında yer almaktadır. Şube Müdürlüğümüz ayrıca, Rektörlük bünyesinde faaliyetlerini sürdürmekte olan Üniversitemiz Engelli Öğrenci Birimi çalışmalarına katkı sağlamaktadır.

Şube Müdürlüğü çalışmaları, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Valilik gibi diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde gerçekleştirilmektedir.

Merkez Kampüsümüzde bulunan Sağlık Bakanlığına bağlı 10 No’lu Aile Sağlığı Merkezinde görevli aile hekimleri de, öğrenci ve personelimize yönelik 1. Basamak Sağlık Hizmeti sunmaktadır.

PERSONEL

(Ücretsiz İzinde)