Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin sosyal, kültürel yaşamlarının zenginleşmesini sağlayabilmek için her türlü konferans, sempozyum, panel, toplantı, sergi, tiyatro, sinema, konser organizasyonları yapmak ve yapan birimlere destek olmak amacıyla oluşturulmuştur.

Bu doğrultuda hareket edilerek öğrencilerin ilgi alanlarına göre ders dışı boş zamanlarını değerlendirmek, dinlenme ve eğlenme alışkanlığını kazanmalarını sağlamak ve güzel sanatlarla ilgili etkinliklere katılmaya yönlendirmek amacı ile kültür ve sanat faaliyetlerinde programlı çalışmaların gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.