Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğünün Yetki, Görev ve Sorumluluğu

1.Öğrencilerimizin ders dışında, personelimizin ise mesai haricinde kalan zamanlarını değerlendirmek, beden ve ruh sağlığını korumak, dengeli gelişmelerine yardımcı olmak amacıyla spor faaliyetlerini organize etmek, spor tesislerinden en etkin ve verimli şekilde faydalanmalarını sağlamak.

2. Müsabakalara katılacak takımlarımızın oluşturulması için gerekli duyuruları yapmak, çalışmaları için gerekli malzeme ve saha desteğini vermek.

3. Üniversite Sporları Federasyonunun belirlediği yarışma takvimine göre müsabakalara katılım için gerekli olan malzemeleri temin etmek, Rektörlük onayı, araç tahsisi ve izin yazılarını yazmak, konaklamaları için otel rezervasyonları yapmak.

4. Üniversitemiz öğrenci ve personelinin sportif faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için mekanlar oluşturmak, spor salonunun hazırlanması ve ilgili branşlarda saha-salonların organizasyonunu yapmak, mevcut spor tesislerinin bakımını yapmak, bu tesislerden geniş bir kesimin yararlanmasını sağlamak amacıyla gerekli önlemler almak.

5. Üniversitenin tüm spor, tesis ve malzemelerinin planlı bir şekilde Üniversite takımları ve birimlerden gelen çalışma taleplerine göre organizasyonunu sağlamak.

6. Görev alanına giren konularda gerektiğinde karar –destek unsuru olarak üst yönetime bilgilendirme, görüş ve önerilerde bulunmak.

7. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak.