Şefin Yetki, Görev ve Sorumluluğu

1. Görev yaptığı birimdeki resmi iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak yapmak ve kontrol etmek,

2. Birimde personel yetersizliği durumunda Bilgisayar İşletmeni/VHKİ/Memur/Sekreterin yapmış olduğu işleri görev tanımları çercevesinde yapmak,