Öğrenci Kulüpleri

Üniversitemiz öğrenci kulüpleri; öğrencilerimizin ve personelimizin boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirmeleri, bilgi ve yetenekleri ölçüsünde kişisel potansiyellerini geliştirmeleri ve mesleki formasyonlarına katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunmaları adına, Üniversitemiz Öğrenci Kulüpleri Yönergesi doğrultusunda, Daire Başkanlığımıza bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Üniversitemiz 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında farklı alanlarda faaliyet gösteren 74 adet kulüp bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, ilgi alanlarına göre istedikleri kulüplere üye olup, kulüplerde aktif görevler alabilmektedir.

  • Kulüp Web Sayfamız: Kulüplerimize ilişkin her türlü duyurunun yapıldığı sayfamız:kulup.bilecik.edu.tr

  • Sosyal Medya Adresimiz: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Platformu

https://www.facebook.com/sks.bilecik/?ref=hl

————————————————————————————————————–

Kulüp kurmak için gerekli olan belgeler:

  1. Kulüp Kurma Başvuru Formu (Öğrenciler tarafından doldurulacaktır.)

  2. Kulüp Tüzüğü Örneği (Örnek teşkil etmektedir, öğrenciler tarafından akademik danışman nezaretinde yazılacaktır.)

Önemli not: Kulüp kurma başvuruları, Yönerge gereği sadece Ekim ve Şubat aylarında yapılabilir. Başvurular, Kulüp Akademik Danışmanı tarafından, yukarıda yazılı olan belgelerle birlikte, EBYS üzerinden bir dilekçe ile ilgili Dekanlık/Müdürlüklere yapılacaktır. Dekanlık/Müdürlük tarafından Daire Başkanlığına iletilen evraklar, Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu tarafından değerlendirilecektir.

Kulüp kurulduktan sonra gerekli olan belgeler:

  1. Yönetim Kurulu Formu (Kulüp kurulması onaylandıktan sonra Öğrenciler tarafından doldurularak Daire Başkanlığına elden teslim edilecektir.)