Sıkça Sorulan Sorular

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Ne zaman öğrenci kulübü kuruluş başvurusu yapılabilir?

Üniversitemizde Ekim ve Şubat aylarında olmak üzere akademik yıl içerisinde iki kez öğrenci kulübü kuruluş başvurusu yapılabilir. Kuruluş evrakları ilk yarıyıl için Ekim ayı sonu, ikinci yarıyıl için Şubat ayı sonuna kadar kulüp danışmanı tarafından EBYS üzerinden Başkanlığımıza iletilir.

Öğrenci kulüplerinin işleyiş esasları nasıl belirleniyor?

Üniversitemizde faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinin kurulma, kapatma ve denetim işlemleri, yönerge doğrultusunda Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu (Ö.K.K.K.) tarafından yapılmaktadır.

Öğrenci kulüpleri; kuruluş, etkinlik ve diğer işleyiş süreçleri Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi ile düzenlenmektedir.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi için tıklayınız.

Kulüpler en az kaç öğrencinin katılımıyla kurulur ?

Kulüpler en az on beş öğrencinin katılımıyla kurulur.

Öğrenci Kulüplerinin kuruluş evraklarında neler gereklidir?

Öğrenci Kulübü Kurma Başvuru Formu (Formlar sekmesinden ulaşabilirsiniz)

Kulüp Tüzüğü (Formlar sekmesinden ulaşabilirsiniz)

Kurucu üye öğrencilere ait öğrenci işlerinden alınmış olan güncel öğrenci belgeleri,

Kurucu öğrencilerin disiplin cezası almadıklarına dair belge.

 

TEKNİK/KÜLTÜREL GEZİ

Gezi için başvuru yapacak ilgili birimin kaç gün içerisinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirilmesi gerekmektedir?

Geziler için ilgili birim tarafından, planlanan gezi tarihinden en az 10 gün önce  EBYS üzerinden  Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.

Gezi için başvuru yapacak ilgili birim akademik yıl içerisinde kaç tane gezi düzenleyebilir ?

Her eğitim-öğretim yılında; ilgili Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Enstitüler ve Rektörlüğe Bağlı Bölüm Başkanlıklarındaki bölüm veya programlar, en fazla 2 gezi düzenleyebilir.

Gezi Başvurusu için izlenilen yol nelerdir?

Gezi başvuruları; Üniversitenin akademik ve idari birimleri, Öğrenci Konseyi Başkanlığı ve kulüp danışmanları tarafından Teknik ve Kültürel Gezi Yönergesinin 5. Maddesinde belirtilen usullere göre yapılır. Yönerge için tıklayınız: TEKNİK VE KÜLTÜREL GEZİ YÖNERGESİ

Gezi için başvuruda bulunacak Akademik  Personelin  başvuru dilekçesinde  istenilen belgeler nelerdir ?

Geziye katılacak öğrencilerin imzalı listesi (formlar sekmesinden ulaşabilirsiniz.)

Taşıt talep tahsis formu (formlar sekmesinden ulaşabilirsiniz.)

Varsa geziye ait diğer evraklar (afiş, çağrı yazısı vb.)

Eğitim-Öğretim  sınav dönemlerinde gezi talebinde bulunabilir mi ?

Ders kapsamında gerçekleştirilmesi talep edilen geziler, sınav dönemlerinde yapılamaz. Yarıyıl içinde düzenlenecek gezilerin de öğrencilerin sınav dönemlerinde olmaması gerekir.

Eğitim Dönemi  içinde geziye katılan  öğrenciler görevli veya  izinli  sayılır mı ?

Ders amaçlı yapılan geziler haricinde gerçekleştirilecek diğer gezilere katılan öğrenciler, görevli veya izinli sayılmaz.

KONFERANS SALONLARI

Salon talebi etkinlik tarihinden kaç gün önce Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirilmesi gerekmektedir?

Salonlar kaç kişilik olup, teknik ekipmanlarında neler mevcuttur?

Salon İsmi        Oturma Düzeni Salon Kapasitesi İklimlendirme Alt Yapı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu Eğitim 147 Merkezi Klima Projeksiyon Cihazı
İnternet
Ses Sistemi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi E Blok Konferans Salonu Eğitim 148 Merkezi Klima Projeksiyon Cihazı
İnternet
Ses Sistemi
Fen Fakültesi F Blok Konferans Salonu Eğitim 148 Merkezi Klima Projeksiyon Cihazı
İnternet
Ses Sistemi
Rektörlük Konferans Salonu Eğitim 155 Klima Projeksiyon Cihazı
İnternet
Ses Sistemi