5.4. Birim Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi

5.4.1. Tedarik Kriterleri

Kurum dışından alınan hizmetler 4734 sayılı kanun çerçevesinde ihale yapılmak suretiyle sağlanmakta olup, ilgili ihalenin teknik şartnamesinde tedarik sürecine ilişkin kriterler belirlenmiştir. Kurum dışından alınan bu hizmetlerin uygunluğu ve kalitesi yapılan ihalenin türüne göre kurulan muayene kabul komisyonu ve denetim komisyonlarınca yapılmaktadır.

 

5.4.2. Tedarik Güvencesi

Birim dışından alınan hizmetlerin uygunluk, kalite sağlama ve sürekliliğini güvence altına alma yöntemi;

 

Kurum dışından yemek, bakım onarım vb. için hizmetler alınmaktadır. Kurum dışından alınan hizmetlerin uygunluğu muayene ve kabul komisyonları ve diğer resmi talimatlar doğrultusunda değerlendirilerek takip ve kontrol edilmektedir.

Bu hizmetlerin uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği, birimimiz web sayfasında bulunan ”İletişim” , “Şikayet ve Öneri Formu” ve “Bize İletin” “Diğer Dilek öneri ve Şikayetler”, “Yemek İçin Öneri ve Şikayetler” iletilen şikayet ve talepleri yönetimce dikkate alınmaktadır.