5.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı

5.1.1. Yönetim Sistemi

Birimin, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi dâhil olmak üzere yönetim ve idari sistemi yönetme usulü;

Birimimiz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesi ve Akademik Teşkilat Yönetmeliği ile düzenlenmiş olan görevleri yerine getirmekte olup stratejik planında yer alan amaçlar ve hedefleri doğrultusunda yönetim ve idari yapılanmasında işlemlerine devam etmektedir.

 

5.1.2. İç Kontrol Eylem Planı

İç kontrol eylem planı hazırlama, izleme ve değerlendirme süreçlerinin yürütme yöntemi;

İç Kontrol Eylem Planı hazırlama süreci “İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK)” aracılığı ile iç kontrol sisteminin işleyişi, yıllık faaliyet raporlarının stratejik planda belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğu periyodik aralıklarla izleyen komisyon tarafından yapılmaktadır.

Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı uygulanır.