4.4.Birimin Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

Birimimiz Ar-Ge birimi olmamakla birlikte Birimin Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi çalışması bulunmamaktadır.