4.1.Birimin Araştırma Stratejisi ve Hedefleri

Birimimiz Ar-Ge birimi olmamakla birlikte Araştırma Stratejisi ve Hedefleri bulunmamaktadır.