3.4. Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi Tanıma ve Sertifikalandırma

3.4.1. Kabul (Birimimizde Eğitim-Öğretim ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır.)

3.4.2. Formal Öğrenme (Birimimizde Eğitim-Öğretim ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır.)

3.4.3. İnformal Öğrenme (Birimimizde Eğitim-Öğretim ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır.)