4.Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi Tanıma ve Sertifikalandırma

4.1. Kabul

4.2. Formal Öğrenme

4.3. İnformal Öğrenme