1.Programların Tasarımı ve Onayı

1.1 Program Tasarımı

1.2 Paydaş Katılımı

1.3 Faaliyetler

1.4 İç-Dış Paylaşımlar

1.5 Çıktı-TYYÇ Uyumu

1.6 Uygulama/Alan Çalışmaları