1.2. Tarihsel Gelişimi

– Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; 29.05.2007 tarihli ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanun’la kurulan Üniversitemizin İdari Teşkilat şemasındaki Daire Başkanlıklarından biridir. 2007 yılından bu yana hizmet vermekte olan Başkanlığımız halen 1 Daire Başkanı, 1 Şube Müdürü ve 14 personel ile Üniversitemize hizmet vermektedir.