6. Sonuç ve Değerlendirme

Üstünlükler

-Üniversitemizde kısmi zamanlı ve 3+1 statüsünde çalıştırılan öğrenci istihdam olanağının olması,

-Nitelikli personel istihdamı,

-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın kendi bütçesinin olması birimimize üstünlük sağlamaktadır.

Zayıflıklar

-Personel sayısının eksikliği,

-Personele düzenli hizmet içi eğitim verilememesi,

-Fiziki mekan yetersizliği.

Değerlendirme

-Yemekhanelerimizin fiziki koşulları iyileştirilmiş; İş kolaylığı, güvenliği ve verimliliği sağlamakla birlikte yemekhane kapasitelerini de artırmış ve kaliteli yemek hizmeti verilmeye başlanmıştır.

-Spor alanlarının gerekli bakım ve tadilatları yapılmıştır.

-Kısmi zamanlı ve 3+1 statülerinde öğrenci çalıştırılmasına yönelik uygulama başarıyla yürütülmektedir. Bu yolla hem birimlerimizin eleman ihtiyaçlarına bir ölçüde çözüm sağlanmakta ve öğrencilerimizin mesleki tecrübelerine katkıda bulunulmaktadır.

-Teknolojik olanaklardan yararlanarak tanıtım ve iletişime önem verilmektedir. Web sayfasında oluşturulan çalışmalarımızın geniş kitlelere ulaşması hedeflenmektedir.

-Sporun evrensel değerlerine ve üniversite etiğine uygunluk çerçevesinden Üniversitemiz takımlarının spor malzemesi ihtiyaçları karşılanarak daha fazla branşta katılım sağlanmıştır.

Öneri ve Tedbirler

2018 yılında öğrencilerin ve personelin; sosyal, kültürel, spor ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmetler veren, kaynaklarını verimli ve faydalı kullanan, bilgi ve yenilenen teknoloji ile donatılmış öncü bir Daire Başkanlığı olmaya çalışılmıştır.

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı olarak bünyemizde ihtiyaç duyulan sosyal, kültürel ve spor etkinliklerin gerçekleştirileceği alanların (Açık ve Kapalı Sahalar, Konferans Salonları, Yemekhaneler v.b.) var olmasıyla ve bunları gerçekleştirilecek bütçe imkânlarının sağlanması ile ilerlemelerin olacağı, mevcut olan personel sayımızın arttırılması ile de güçlü yönlerimizin daha da gelişeceği düşünülmektedir.