Burslar

Üniversitemiz bünyesinde, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize yönelik olarak 2 tür burs hizmeti sağlanmaktadır. Burs başvuruları, her eğitim öğretim yılının başında belirlenen başvuru takvimi esas alınarak gerçekleştirilmektedir.

  • Yemek Bursu:  İhtiyaç sahibi öğrencilerimizin, üniversitemiz yemekhanelerinden ücretsiz olarak faydalanmalarını amaçlamaktadır.
  • Kısmi Zamanlı Çalışma Bursu: Üniversitemiz Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46. maddesi uyarınca, ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin ders saatleri dışında kalan zamanlarda, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, Üniversitemiz bünyesinde çalışarak becerilerini geliştirmek ve hayata hazırlanmalarına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Ayrıca her yıl, özel kurum ve kuruluşların sağladığı çeşitli burs hizmetlerinden öğrencilerimizin haberdar olmaları sağlanmakta, gerekli yönlendirme ve başvuru süreçleri konusunda öğrencilerimize destek olunmaktadır.