Misyon

Öğrencilerimizin ve personelimizin toplumsal, kültürel ve sosyal gelişimlerine yardım etmek, beden ve ruh sağlıklarını koruyarak araştırıcı olmalarını sağlamak, birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak ve topluma yararlı bireyler yetiştirmek amacıyla; çağdaş gelişmelerle yeterli ve kaliteli düzeyde beslenme, barınma, sağlık, kültür, spor, psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmaktır.