Misyon ve Vizyon

Misyon

            Öğrencilerimizin ve personelimizin toplumsal, kültürel ve sosyal gelişimlerine yardım etmek, beden ve ruh sağlıklarını koruyarak araştırıcı olmalarını sağlamak, birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak ve topluma yararlı bireyler yetiştirmek amacıyla; çağdaş gelişmelerle yeterli ve kaliteli düzeyde beslenme, barınma, sağlık, kültür, spor, psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmaktır.

Vizyon

            Özdenetimli, çağdaş ve düşünebilen bir Türkiye için öğrencilerimizin sosyal ve kültürel gelişimlerini sağlayacak bir üniversite ortamı yaratmak ve sağlıklı bir nesil gelişimine katkıda bulunmak.