Öğrenci Konseyi

Üniversitemiz öğrenci Konseyi, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği ile Üniversitemiz Öğrenci Konseyi Yönergesine istinaden; öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, öğrencilerin ulusal çıkarlar konusunda duyarlı olmalarını sağlamak, yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim- öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Üniversitemiz Öğrenci Konseyi üye ve organlarının bilgileri aşağıda yer almaktadır.

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/MYO Temsilcilerine;  okul-temsilcileri linkinden,

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu listesine, ögrenci-konseyi-yönetim-kurulu linkinden ulaşabilirsiniz.