Sıkça Sorulan Sorular

Kısmi Zamanlı Çalışma Bursu Nedir?

Kısmi Zamanlı Çalışma, Üniversitemiz öğrencilerinin, 1 eğitim öğretim yılı boyunca, ders programlarının uygunluğu gözetilerek, haftada en çok 15 saat, Üniversitemiz birimlerinde belirli bir maaş karşılığı  çalıştırılmasına ilişkin bir burs olup, kontenjanlarla sınırlıdır.

Üniversitemiz Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi için  tıklayınız.

Kimler Kısmi Zamanlı Çalışabilir?

Üniversitemiz Ön lisans, lisans ve lisansüstü (tezsiz ve özel öğrenci hariç) programlarından herhangi birine kayıtlı olan, normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim gören ve disiplin cezası almamış öğrencilerimiz kısmi zamanlı öğrenci olarak maaş karşılığı Üniversitemizde görev yapabilirler.

Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Öğrencilerde Aranacak Şartlar Nelerdir?

Üniversitemiz Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesine göre aranacak şartlar şunlardır;

a)Tezsiz yüksek lisans öğrencisi, özel öğrenci hariç olmak üzere Bilecik Şeyh Edebali
Üniversitesinde kayıtlı öğrenci olmak,
b)Normal Eğitim-Öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,
c)Kınama cezası veya daha üstü ceza almamış olmak,
d)Yetim maaşı ve nafaka dışında asgari ücret düzeyinde herhangi bir gelire sahip olmamak,
e)Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilere uygulanan sözleşmeye aykırılık nedeniyle
sözleşmesi feshedilmemiş olmak
f)Herhangi bir kamu – özel kurum veya kuruluşlardan burs almıyor olmak,
g)Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
h)Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,
i)Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu
belgeleyen öğrenciler, engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak,
disiplin cezası almamış olmak ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak dışında yukarıdaki şartlar
aranmaz.

Öğrenci Alımları Hangi Dönemlerde Yapılmaktadır?

Kısmi Zamanlı Öğrenci alımları, her eğitim-öğretim döneminin başında, önceden belirlenen başvuru takvimi dahilinde (Ekim ayı) yapılmaktadır. İhtiyaç olması durumunda yaz döneminde de yapılmaktadır. Bu dönemler haricinde öğrenci alımı yapılmamaktadır. Başvuru tarihleri, her eğitim öğretim yılı başında web sayfalarından duyurulmaktadır.

Nerelerde Çalışabilirim? 

Öğrencilerimiz, kontenjan ve ihtiyaç dahilinde Üniversitemiz Akademik (Fakülte, Enstitü, MYO vb.) veya İdari birimlerde (Daire Başkanlıkları, Rektörlük, Kütüphane, Yemekhane vb.) kısmi zamanlı olarak çalışabilmektedir.

Nasıl İş Başvurusu Yapabilirim?

Akademik birimlerde çalışmak isteyen öğrencilerimiz başvurularını, öğrenim görmekte oluğu akademik birime, idari birimlerde çalışmak isteyen öğrencilerimiz başvurularını Daire Başkanlığımıza, başvuru formu ve istenen evraklarla birlikte, başvuru döneminde bizzat yapmalıdır.

Başvuru tarihleri ile gerekli evraklar, her eğitim öğretim yılı başında Üniversitemiz web sayfasından duyurulmaktadır.

İş Başvurusu Yapmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

  1. Başvuru Formu
  2. Aile Gelir Durumunu Gösterir Belge (e-devlet)
  3. Ders Programı
  4. Transkript

İş Başvurusu Ne Zaman ve Nasıl Sonuçlanır?

Kısmi Zamanlı Çalışma Bursu başvuruları bitmesinin ardından, Üniversitemiz Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Komisyonu toplanarak başvuru formu ve eklerinde yer alan evrakları değerlendirir ve hangi öğrencilerin hangi birimlerde çalışacağına karar verir. Kararın ardından sonuçlar üniversitemiz web sayfasında duyurulur.

Akademik birimlere yapılan başvurular için sonuçlar ilgili akademik birimin burs komisyonu tarafından değerlendirilir.

Öğrenciler Ne Tür İşlerde Çalıştırılır?

Öğrenciler iş ve işlemlerin daha hızlı ve verimli yürütülebilmesi amacıyla, o birimdeki çalışma düzenini aksatmadan yönetici, memur ve öğretim elemanlarına katkıda bulunmakla yükümlüdürler. Genel olarak basit ofis işlerinde, uzmanlık gerektirmeyen işlerde, eğitim gördüğü konu ile ilgili işlerde çalışırlar. Öğrenciler büro ve evrak işlerinde de çalıştırılmaktadır.

Öğrenciler Ne Tür İşlerde Çalıştırılamazlar?

Öğrenciler, birimlerdeki temizlik, bulaşık, taşıma vb. gibi işlerde çalıştırılamazlar.

Aylık En Fazla Kaç Saat Çalışabilirim?

Çalışma süresi günlük en fazla 5 saat, haftada maksimum 15 saat ve bir ayda toplam 60 saati geçemez.

Kısmi Zamanlı Çalışma Bursu kazandığınız takdirde, Çalışılacak gün ve saatler, ders programınıza göre, çalışacağınız birim amiri ile birlikte kararlaştırılır.

Kısmi Zamanlı Çalışıyor Olmam Diğer Burslarımı Etkiler mi?

Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalıştığınızda herhangi bir bursunuz kesilmez. (2547 sayılı kanunun 46. Maddesinin k bendi)

Kısmi Zamanlı Çalışıyor Olmam Ailemden Aldığım Hakları Ortadan Kaldırır mı?

Öğrencilerimiz elde etmiş oldukları bu gelir nedeni ile sahip oldukları aylık ya da aileleri tarafından sağlanan olanaklardan mahrum olmazlar.

Daha Önce Kısmi Zamanlı Çalışma Bursundan Faydalandım. Ne Yapmam Gerekiyor?

Üniversitemizde daha önce çalışmış olan öğrencilerimiz tekrar çalışmak için başvuru döneminde yeniden başvuru yapmaları gerekmektedir.

Dönem Uzattım. Kısmi Zamanlı Çalışma Bursuna Başvurmama Engel Mi?

Üniversitemiz Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi gereği, dönem uzatan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmamaktadır.