Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

Amacımız

Üniversitenin kazanılmasıyla başlayan yeni yaşamın beraberinde getirebileceği güçlüklerin yarattığı sorunları çözmede yardımcı olmak, kişiye özgü verimli ve programlı ders çalışma yöntemleri ve sınav kaygısıyla başa çıkma gibi konularda öğrencilerimizi bilgilendirmekle beraber herhangi bir kişisel ya da ruhsal sıkıntı, kişilerarası ilişki- iletişim sorunları gibi ihtiyaç duyulan diğer konularda da hem öğrenci hem de üniversitemiz personeline yardımcı olabilmektir.

Görevimiz

Rehberlik, öğrencilerimizin üniversite hayatına ve yeni durumlara alışmaları, etkili ve planlı çalışma becerileri geliştirmeleri, iş yaşamına ve mesleğe hazırlanmaları konularında destek olmanın yanı sıra öğrencinin bireysel ve sosyal gelişimi, yaşayabilecekleri ailevi, duygusal ve kişisel sorunlara da yardımcı olmaya çalışmaktadır.

Psikolojik Danışmanlık, hemen her sorunu çözümleyecek gizli bir güce sahip değildir. Yardım alacak kişinin bir sorunu olduğunu kabullenip bu sorunun çözümü için yardım almaya istekli olması gerekmektedir. Yardımın etkisi bireyin sorununu gidermeye ve değişmeye ne derece istekli olduğuyla doğru orantılı olarak artar. Bunların yanı sıra yardımın etkinliği bireyin yetiştiği ortama, koşullara, sorunun boyutuna ve kişiye göre değişkenlik göstermektedir. Bütün bu değişkenler göz önünde bulundurulduğunda psikolojik danışmanlık hizmeti verilmesiyle bireyin bütün sorunlarının ortadan kalkacağı düşünülmemelidir.

Birimin işlevi genel anlamda koruyucu önleyici ruh sağlığıdır.

  • Görüşmelerde gizlilik esastır. Görüşmenin içeriği ve konuşulanlar asla başkasıyla paylaşılmaz. Kişi birime başvurduğu andan itibaren kişilik bilgileri ve görüşmeler gizli kalacaktır.
  • Her birey sahip olduğu özellikler ne olursa olsun saygıya değerdir. Yaş, kimlik, cinsiyet, etnik köken, din, mezhep, sosyo-ekonomik düzey ve engelli oluşa karşı ayrımcılık yapılmaz.
  • Çalışmalarımızın temelinde Türk Psikologlar Derneği (TPD) Etik Yönetmeliği, insan hak ve sorumlulukları  ile meslek etiği anlayışı vardır.

İşleyişimiz

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Rektörlük Binası zemin katta, hafta içi her gün ücretsiz olarak hizmet vermekte olan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi’nden, öğrencilerimiz ve üniversitemiz personeli yararlanabilmektedir. Bireysel görüşme, danışan bireyin başvurusu üzerine gerçekleşir. Görüşme talep eden öğrenci ya da personel, kendi isteği ile telefon, mail aracılığıyla ya da birime bizzat başvurarak randevu alabilir.

Psikolog