Kısmi Zamanlı Çalışma Bursu Hk.

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA DUYURU!

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 46. Maddesi Uyarınca, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında Üniversitemiz birimlerinde kısmi zamanlı olarak çalıştırmak üzere öğrenci alımı yapılacaktır.

Üniversitemiz birimlerinde çalıştırılacak kısmi zamanlı öğrenciler; Üniversitemiz Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi’nde belirtilen şartları taşıyıp taşımadıkları, maddi durumları, çalıştırılacakları işe beceri ve yetenekleri açısından uygunlukları, ders programlarının uygunluğu gibi hususlar yönünden, komisyon tarafından değerlendirilerek belirlenir.

Başvurular 7-11 Ekim 2019 tarihleri bizzat öğrenciler tarafından, aşağıda yer alan evraklarla birlikte yapılacak olup, süre uzatılmayacaktır. Eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Kısmi zamanlı çalışma bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler başvurularını,

  •       Akademik Birimlerde çalışmak için öğrenim gördükleri akademik birimlere,
  • Rektörlük Birimlerinde (Daire Başkanlıkları, Kütüphane, Yemekhane vb.) çalışmak için ise Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na aşağıda yazılı olan evraklarla bizzat gerçekleştireceklerdir.

Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1.      Başvuru Formu tıklayınız

2.      Taahütname tıklayınız

3.      1 adet Fotoğraf

4.      Ailenin Gelir Durumunu Gösteren Belge/Bordro

5.      Nüfus Kayıt Örneği

6.      Ders Programı

7.      Transkript (1. Sınıf öğrencileri hariç)