Kulüp Kurma Başvuruları (2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi)

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Kulüp Başvuruları Hakkında

Yeni bir öğrenci kulübü kurulabilmesi için gerekli şartlar, aşağıda yer alan Öğrenci Kulüpleri Yönergesinde yer almaktadır.

Başvurular, Kulüp Akademik Danışmanı tarafından, EBYS üzerinden gerçekleştirilecektir.

Başvurular, Akademik Danışmanın bağlı olduğu ilgili Akademik Birim aracılığı ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na ekte belirtilen evraklarla birlikte yazılı olarak yapılacak olup,başvurular  Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Eksik evrak ile yapılan ve/veya süresi içinde yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Tüm akademik personel ve öğrencilerimize duyurulur.

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ

Kulüp Tüzüğü Örneği  (başvuru ekine konulacak)

Kulüp Kurma Formu (Başvuru ekine konulacak)