Kulüp Kurma Başvuruları (2018-2019 Bahar Dönemi)

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kulüp Başvuruları Hakkında

Başvurular, Kulüp Akademik Danışmanı tarafından, EBYS üzerinden gerçekleştirilecektir.

Başvurular, ilgili Akademik Birim aracılığı ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na, yönergede ve ekte belirtilen evraklarla birlikte yazılı olarak yapılacak olup, Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Eksik evrak ile yapılan ve/veya süresi içinde yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Tüm akademik personel ve öğrencilerimize duyurulur.

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ

Yönetim Kurulu Formu

Kulüp Tüzüğü Örneği

Kulüp Kurma Formu