Kulüp Kurma Başvuruları (BAHAR DÖNEMİ)

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kulüp Başvuruları Hakkında

Başvurular, Kulüp Akademik Danışmanı tarafından, EBYS üzerinden gerçekleştirilecektir.

Başvurular, ilgili Akademik Birim aracılığı ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na, yönergede ve ekte belirtilen evraklarla birlikte yazılı olarak yapılacak olup, Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Eksik evrak ile yapılan ve/veya süresi içinde yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Tüm akademik personel ve öğrencilerimize duyurulur.

EKLER

kulüp başvuru formu

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ (yeni)

Kulüp Tüzüğü Örneği