1.5. Ar-Ge

AR-GE faaliyeti kapsamında kullanılan bir laboratuvarımız bulunmamaktadır.