1.4. Eğitim-Öğretim

Hemşirelik ve Çocuk Gelişimi Bölümleri 4 yıllık lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Eğitim dili Türkçe’dir (İsteğe bağlı olarak hazırlık sınıfında 1 yıl İngilizce eğitimi verilmektedir).

Program Yeterlilikleri (Mezun Bilgi, Beceri ve Yetkinlikleri)

Hemşirelik Bölümü Program Yeterlilikleri;

http://bologna.bilecik.edu.tr/Program_Yeterlilikleri.aspx?bno=245&bot=443

Çocuk Gelişimi Bölümü Program Yeterlilikleri;

http://bologna.bilecik.edu.tr/Program_Yeterlilikleri.aspx?bno=257&bot=458