1.3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri

1.3.1. Stratejik Plan,

Okulumuz  stratejik hedefleri Üniversitemizin 2017-2021 Stratejik Planı doğrultusunda belirlenmektedir.
http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2017/01/STRATEJ%C4%B0K-PLAN-2017-2021-g%C3%BCncel.pdf)KIDR/A/4.1/8

1.3.2. Misyon,

Sağlık Yüksekokulu’nun amacı; toplumun sağlık ile ilgili temel sorunlarını göz önüne alarak sağlıklı, hasta veya özürlü bireylerin sağlık kuruluşları bünyesinde veya dışında her türlü ihtiyaçlarını belirleyecek, bakımını planlayacak, uygulayacak, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini uygulayabilecek hemşireler ve 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, engeli olan, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci, suçlu çocuklar ile hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini ve özbakım becerilerini değerlendirebilen, tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan çocuk gelişimi uzmanı yetiştirmektir.

 

1.3.3. Vizyon,

Yüksek eğitim ve öğretim kalitesiyle her düzeyde rekabet edebilecek standartlara sahip, gelişen çağın gereklerine uygun, sağlık sektörünün gereksinim duyacağı yeni programlar geliştirerek sağlık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan öncü bir eğitim kurumu olmaktır.

 

1.3.4. Değerler,

Dürüstlük ve Güvenilirlik

Bilimsellik, Liyakat ve Adalet

Yenilikçilik, Verimlilik ve Kalite

Paylaşımcılık Katılımcılık ve Değerlere Saygı

Sosyal Sorumluluk ve Çevreye Duyarlılık

 

1.3.5. Hedefler,

Hedef 1.         Sağlık alanında fiziki ve beşeri kaynakların geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ile nitelik ve niceliklerinin artırılması,

Hedef 2.         Akademik ve insani değerlere en üst düzeyde sahip olmak,

Hedef 3.         İç ve dış paydaşlarla ilişkileri geliştirmek ve ulusal/uluslararası tanınırlığın artırılmasını sağlamak,

Hedef 4.         Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kaliteyi yükseltmek,

Hedef 5.         Hukuk Kurallarına ve Yasal Mevzuata Uygunluk şeklindedir.