1.2. Tarihsel Gelişimi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu,  2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, 29 Mayıs 2007 tarihli ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak kurulmuştur.

Bölüm Kurulma Kararı
Hemşirelik YÖK Yürütme Kurulu Tarihi: 30/01/2013
Çocuk Gelişimi YÖK Yürütme Kurulu Tarihi: 20/02/2013
Sosyal Hizmet YÖK Yürütme Kurulu Tarihi: 20/02/2013
Ebelik YÖK Yürütme Kurulu Tarihi: 18/02/2015
Dil ve Konuşma Terapisi Bölümün açılması teklif edilmiştir.

Yüksekokulda kurulan ilk bölüm olan ”Hemşirelik” ilk öğrencilerini 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında 2013-ÖSYS sonuçlarına göre almıştır. Daha sonra 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında Çocuk Gelişimi Bölümü öğrenci almıştır.

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle 581 öğrenci, 19 akademik personel (2 Prof. Dr., 9 Dr. Öğr. Üyesi, 3 Öğr. Gör., 4 Arş. Gör.) ve 5 idari personel (1 Yük. Sek., 4 Bilg. İşl.) ile eğitim-öğretimini sürdürmektedir.