3.5.7. Ders Verme (Dış Kaynaklı)

Birime dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme yöntemleri;

– Bölümde görevli öğretim elemanlarının zorunlu ders yükü (tez ve uzmanlık alan dersleri hariç),

– Görevlendirme yapılacak dersin açıldığı son üç dönemde kimler tarafından yürütüldüğü,

– Üniversite içinde ilgili dersi verebilecek öğretim elemanları (EBYS) belirlenerek 2547 sayılı Kanun’un 31 inci veya 40. maddenin (a), (c) ve (d) fıkralarına göre bölüm/Üniversite dışından bir öğretim elemanının görevlendirilmesi yapılır.

3.5.7.1. İlan

Kuralları ilan etme yöntemi;

Resmi yazışmalar.