3.5.6. Eğiticilerin Eğitimi

Birimdeki eğiticinin eğitimi programı ve birim hedefleri doğrultusunda güncelleme yöntemleri;

– Dış paydaşlar ile toplantılar, teknik geziler ve fuar katılımları ile gerçekleştirilir.