5.4.2. Tedarik Güvencesi

Birim dışından alınan hizmetlerin uygunluk, kalite sağlama ve sürekliliğini güvence altına alma yöntemi;

– Hizmetlerle ilgili kurum içi kamuoyunun görüşleri vardır,

– Kurum dışından alınan hizmetlere ilişkin ilgili birimlerden geri dönüşler alınır.