3.4. İ.P. Geri Bildirimi

Sağlık Bilimleri Fakültesinde iç paydaşların görüş ve önerilerini almak üzere düzenli olarak kullanılan geri bildirim mekanizmaları;

– Yüz yüze toplantılar ve çalıştaylar,

– Konulara bağlı geri bildirim (vizyon, güçlü yanlar, zayıf yanlar, vs.),

– Memnuniyet, iyileştirme ve geri bildirim anketleri,