3.3. İ.P. Bilgilendirme

Okulumuzda alınan kararlar ve uygulamalar konusunda iç paydaşların bilgilendirilme yöntemi;

– İlanlar,

– Toplantılar ve yüzyüze görüşmeler,

– Sözlü ve yazılı duyurular,

– Web üzerinden duyurular,

– Multimedya araçları,

– Otomasyon sistemi (OBS) kullanılır.