3.2. Paydaş Katılımı

Birim, iç paydaşlarının karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımı (koşullar, ortamlar ve mekanizmalar);

– Paydaşların karar almaya katılımı açık kapı politikası ile desteklenir,

– Paydaşlardan gelen geri bildirimleri odak grup çalışmaları, toplantılar, yüzyüze görüşmeler vb. mekanizmalar ile ölçmekte ve bu bildirimler sürekli iyileştirme döngüsünde yer verilmektedir. Uygulanması planlanan anketler ile bu süreçler desteklenecektir.