3.11. Dış Katkılar

Sağlık Bilimleri Fakültesi gelişimine ve sürdürülebilirliğine yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, ilgili bakanlıklar vb., katkıları;

– Projeler,

– Çalıştaylar,

– Protokoller.