3.10. Öğrenci Katılımları

Karar alma süreçlerine öğrenci katılımını düzenleyen ortam, araç ve mekanizmalar;

– Öğrenci temsilciliği sistemi,

– Anketler,

– Danışmanlar,

– Öneri sistemi,