3.1. Paydaş Analizi

Sağlık Bilimleri Fakültesinde paydaş analizi yapılma, birimin paydaşları arasındaki önceliklendirme belirleme yöntemleri ve öncelikli paydaşlar;

– Öncelikli paydaşlarımız iç paydaşlar olup öğrenciler, akademik ve idari personelimizdir. Ayrıca farklı şekillerde (31. veya 40. maddeye göre) birimlerimizde görev alan öğretim elemanları da iç paydaşlarımızdandır. Her dönem iç paydaşların görüşleri alınarak birimimizde eğitim-öğretim faaliyetleri yeniden düzenlenmektedir.