Fakültemiz Öğrencilerinin Sınav Sürecince Uyması Gereken Kurallar

                                                     SINAV SÜRESİNCE ÖĞRENCİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

 • Öğrencilerin sınav esnasında Üniversite öğrenci kimlik kartını yanlarında bulundurmaları ve yapılacak kimlik kontrolünde ibraz etmeleri zorunludur.
 • Sınav süresince Sınav Salon Görevlisinin verdiği talimatlara uymak zorundadır.
 • Sınava giren öğrenciler, cevap kâğıtları/optik form üzerindeki ilgili alanları doğru ve eksiksiz olarak doldurmalıdır.
 • Sınav soruları ve cevapları aksi resmen beyan edilmedikçe, sınav salonu dışına çıkarılamaz, herhangi bir yöntemle kopyalanamaz veya çoğaltılamaz.
 • Öğrenciler ilan edilen sınav salonunun dışında başka bir salonda sınava giremez.
 • Öğrenciler kalem, silgi, hesap makinesi (izin verilmişse) vb. gibi gerekli sınav materyallerini yanlarında bulundurmak zorundadır.
 • Öğrencilerin sınav esnasında birbirleri ile konuşmaları, işaretleşmeleri, birbirlerine soru sormaları ve benzeri davranışlarda bulunmaları yasaktır.
 • Cep telefonu, akıllı saat, telsiz vb. kopya aracı olarak nitelendirilebilecek cihazlar sınav süresince uçak moduna alınmamalı, tamamen kapalı durumda bulunmalı ve hiçbir şekilde kullanılmamalıdır.
 • Sınavın başlamasından itibaren ilk 15 dakika içerisinde sınav salonuna gelen öğrenciler sınava girebilir ancak bu öğrencilere ek süre verilmez. İlk 15 dakikadan sonra gelen öğrenciler sınav salonuna alınmayacaktır.
 • Sınavın son 5 dakikasında öğrencilerin sınav salonundan çıkmaları yasaktır.
 • Öğrenciler sınav kâğıtlarını teslim etmeden ve sınav yoklama tutanağını imzalamadan sınav salonundan çıkamaz. Kâğıdını teslim etmeyen ve sınav yoklama tutanağını imzalamayan öğrenci hakkında tutanak tutulur ve sınavı geçersiz sayılır.
 • Sınava giren öğrenciler sınav başlamadan önce, tüm ders notlarını ve kitaplarını Sınav Salon Görevlisinin belirttiği yere bırakmalıdır. Öğrenciler oturduğu sırada kopya değeri taşıyan her şeyden sorumludur.
 • Sınavlarda kopya çeken, kopya çekmeye teşebbüs eden, kopya çekenlere yardım eden, kendi yerine başkasını sınava sokan, başkasının yerine sınava giren, sınav sırasında genel düzeni bozan ve bu yönergede belirtilen esaslara uymayan öğrenciler hakkında Sınav Salon Görevlisinin tutacağı tutanak doğrultusunda Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre işlem yapılır ve öğrencilere o sınavdan 0 (sıfır) notu verilir.
 • Yukarıdaki maddelerin aksine hareket eden öğrenciler hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre işlem yapılır.

 

Metne Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Sınav Süresi Kuralları