Burs Başvurusu (Son Tarih: 09.11.2020)

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Fakültemiz için Öğrenci Kontenjanı 2 Asıl 1 Yedek olarak belirlenmiştir.

Başvuru yapmak isteyen öğrenciler ekteki formu doldurarak en geç 09 Kasım 2020 tarihi saat 17:00’a kadar Fakültemiz resmi mail adresine (syo@bilecik.edu.tr) gönderebilirler.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün Burs-Kredi Yönetmeliğinin 9. Maddesi – Burs Verilmeyecek Öğrenciler:

a) Kurumdan öğrenim kredisi veya burs almış olan öğrencilere,

b) (Değişik:RG-6/2/2011-27838)(1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine  göre burs verilen öğrenciler  hariç  olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrencilere,

c) Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrencilere,

d) Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrencilere,

e) Yabancı uyruklu öğrencilere,

f) Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencilerine,

g) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

h)Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilere,

k) Bu Yönetmelik hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrencilere,

burs verilmez.

Burs Başvuru Formu için tıklayınız…