Fakültemize Alınacak Öğretim Elemanı Başvurularında ALES Puan Türü

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrosuna Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince  Fakültemiz Bölümlerine öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına  yapılacak başvurularda Fakülte Kurulumuzun 10.07.2019 tarihli ve 2019/11-01 sayılı kararı ile aşağıdaki tabloda belirtilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanının kullanılmasına karar verilmiştir.

Bölüm Anabilim Dalı ALES Puan Türü
Hemşirelik Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Halk Sağlığı Hemşireliği

Hemşirelik Esasları

İç Hastalıklar Hemşireliği

Psikiyatri Hemşireliği

Hemşirelikte Öğretim

Hemşirelikte Yönetim

 

 

 

 

Sayısal

(SAY)

Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi Eşit Ağırlık (EA)
Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet Eşit Ağırlık (EA)
Sağlık Yönetimi Sağlık Yönetimi Eşit Ağırlık (EA)