On Birinci Kalkınma Planı Bilecik İl Toplantısı

On Birinci Kalkınma Planı Bilecik İl Toplantısı hakkında bilgiler ve taslak program ekte yer almaktadır.