2.7. Ortak Hedefler

Sağlık Bilimleri Fakültesi liderinin, amaç ve hedefler doğrultusunda çalışanların hedef birliğini sağlama yöntemi;

– İyileştirme alanlarını tespit ederek bu konuda gelişim planları yapma,

– Sonuç odaklı yaklaşımda bulunma,

– Motivasyon ve gelişimi sağlama,

– Öz değerlendirme ve bireysel gelişim konusunda disiplin yöntemleridir.