2.4. Temsil

Sağlık Yüksekokulu Kalite Yönetimi çalışmalarına tüm paydaşların katılımı/temsiliyeti;

– KIDR/B/2.4/04

– KIDR/B/2.4/4