2.2. Gruplar

Sağlık Bilimleri Fakültesi kalite odaklı komisyon/danışma grupları;

-Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulu

-Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulu başkanı

Prof. Dr. Sıddıka ÖZKALDI KARAKUŞ (Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı)

Tel: (0228) 214 1388

E-posta: siddika.karakus@bilecik.edu.tr