2.10. PUKO (Toplumsal)

Toplumsal katkı süreçlerinde PUKÖ döngüsü sağlama yöntemi;

– Dış paydaş anket uygulamalarının yapılması planlanmış ve uygulama aşamasına geçilmiştir.